TURUL - BIBLIA Hiteles Szent ROMA Történelem 1-2.könyvek...

Itt, most ingyen elolvashatod a könyveket , kezd el "... a Kárpát-medencében hont foglaló Hunok és Magyarok , a ma is itt élő Romák Ősei voltak ... A folytonosan bővülő könyvsorozat jelen kötetének nyilvántartási száma , ISBN : 978-963-650-990-3

Pintér   István   Zsolt

       "magánnyomozó"

   szabadkatolikus lelkész

 

 

 

 

TURUL  -  BIBLIA

KÖNYVSOROZAT

 

Hiteles Szent Roma Történelem

 

1.könyv

 

 

J E L E N T É S

„… a Kárpát-medencében hont foglaló Hunok és Magyarok , a ma is Itt élő Romák ősei voltak…”

 

 

ISBN : 978-963-650-990-3

magánkiadás

 

2.oldal

Pintér István Zsolt  - magánnyomozó –

E-mail : pinterrasaj@gmail.com

 

Tárgy :  JELENTÉS  ,a Magyarországi  ROMA - nép eredetéről...

Kelt :     Budapest , 2012. június, 10.

 

Tisztelt  „Anonim – megbízóm !

 

Hosszas – alapos és hiteles kutatásom eredménye képen JELENTEM , hogy minden kétséget kizáróan megállapítható :

 

a jelenlegi Magyarországon élő Roma nép azonos a történelmi honfoglalást véghezvivő Hun és Magyar néppel .

 

indoklás :

Először is a Roma nép „rasszjegyeit” megvizsgálva kezdtem el a beazonosítási kutatásaimat, egyéni és társadalmi szintekre lebontva a vizsgálatot az alábbi szempontok szerint :

 

1./”külső megjelenés”  ,  2./”személyiségi jegyek”  ,  3./”társadalmi rend”  ,  4./”hitvilág-valláskultúra”  ,  5./”családfa”…

 

Az „így-beazonosított bármely népcsoport gyökereihez csalhatatlanul és minden kétséget kizáróan vissza lehet vezetni a hiteles eredetiséget .

 

A Roma népcsoportnak két féle külső megjelenési jellemzőjét

3.oldal

választhatjuk el egymástól a mai Magyarország területén: 1./”…a sötétbarna bőrű, fekete szemű és hajú, alacsony termetű, széles mellkasú, büszke járású…emberek, akik leszármazottait ma is megtalálhatjuk „Szabolcs-megyében, Ők a Hun-nemzettség egyenes-ági leszármazottai… (részlet: Kézai Simon, Magyar Krónikája című művéből: …”Attila fővajda sötétbarna színű, fekete és villámló szemű, széles mellű, büszke járású, alacsony termetű ember volt, mint az összes többi Hunok…”)

2./”…és a sötétbarna bőrű, fekete nagy-szemű, fekete hajú, magas-karcsú termetű, erős kézfejű és ujjú…emberek, akik leszármazottait ma is megtalálhatjuk „Nógrád-megyében, Ők a MAGYAR –nemzettség egyenes-ági  leszármazottai… (részlet: Anonymus, A Magyarok Cselekedetei című művéből: …”maga Álmos fővajda szép, de barna orcájú volt, a szeme fekete, de nagy, a termete magas és karcsú, a keze nagy, az ujjai erősek, hasonlóan, mint az összes többi Magyarok…”).

 

…a többi  „vegyes-küllemű, barna-bőrű leszármazottak, e-két népcsoport keveredéséből születtek.

 

Ugyanezeket a leírásokat olvashatjuk a többi, itt meg nem említett, hiteles történelmi feljegyzésekben is, amit kutatásaim során felhasználtam, a Magyar Nemzeti Könyvtár segítségével,a Budai Várban lévő Országos Széchenyi Könyvtár lehetőségein belül.

 

Egy ember személyes hovatartozását, a legfontosabb

4.oldal

személyiségi jegye alapján határozhatjuk meg, ugyan úgy, mint egy nemzetét, mivel a nemzet,az nem más, mint az egymáshoz tartozó családok sokasága. Tehát a Roma ember, az a Roma nemzet egyéni tagja, egy és ugyan az a családnév jelentése, a hovatartozást beazonosító rasszjegy szempontjából.

 

Ennél a kérdésnél a Roma – családnevet kell megvizsgálnunk.

A Roma szó jelentése:  „ARANYKA „(„Aranyocska-Aranyoska”)

Maga a Roma szó, az egy Ős-magyar szó, az Arany szó kicsinyítőképzős mása: RO – „arany” , MA – „ka” kicsinyítő-képző.

ROMA – ARANYKA  jelentése:  az   „ARANY”  – Család „kisebb (nem egyenes-ági rokonságból származó ) tagja”.

 

Ennek a Családnévnek a származási története a következő :

Zsidó-Tóra/Mózes Első-könyve:5.fejezet,32.rész-től olvasható:

 

„Nóé pedig ötszáz éves lett, akkor nemzette iker-fiait születési és öröklési jog szerinti sorrendben :1./Sém-et , 2./Jáfet-et , Chám-ot.   

És történt, amikor az emberek sokasodni kezdtek a föld színén és leányaik születtek, akkor látták Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek és feleségül vették Őket Maguknak mindazok közül, akiket választottak. És az emberek leányai szültek az Isten fiainak gyermekeket, fiúkat és leányokat egyaránt, akik már Félistenek voltak apjuk révén és ezért örök életük volt a

 

5.oldal

földön  , mert nem vonatkozott rájuk az ember „ősbűnének átka.

És mondta az Örökkévaló Isten : „Ne maradjon Szellemem a testet öltött Istenekben és az „Ő – utódaikat képező Félistenekben örökké, mivel „Ők is csak hús, ezért legyen véges az életkoruk az emberekével együtt:

a 120.-életévükben.   A testet öltött Istenek és Félistenek utódai voltak azok a „Hősök, akiket ősidőtől fogva hírneves férfiaknak ismert meg a világ.

Óriások éltek abban az időben és azután is a földön, miután Isten Fiai eljöttek az emberek leányaihoz és „Ők szültek Nekik...”   Ezután megtelt a föld gonoszsággal és egyedül Nóé volt Isten szemében Törvényt tisztelő ember.  Ezért Isten így szólt Nóéhoz : „készíts egy hajót, az Én útmutatásom szerint, mert özönvízzel fogom elpusztítani az összes élőlényt a föld színéről, amiben az Én-lelkem benne van, mert megbántam, hogy alkottam és teremtettem őket a gonosszá-válásuk miatt.  Te és három fiad fogjátok feleségeitekkel együtt egyedül túlélni az özönvíz pusztítását az emberek közül, és azok az élőlények, akiket mondok, hogy vigyetek be magatokhoz a hajóba…”

 

Nóé Hatszázadik életévében, amikor :  Sém , Jáfet és Chám , már a Századik életévükben jártak és már feleségeik voltak, bementek a hajóba Isten parancsát követve mindenben, hogy túléljék az özönvíz pusztítását, ami egy folyamatos évig tartott, mely idő alatt kipusztult a föld színéről minden

 

6.oldal

szárazföldi élőlény, aki nem a hajóban tartózkodott, Az Örökkévaló  Arany Apácska Isten oltalma alatt.

Ezután felszáradt a föld felszíne és kiment a hajóból minden élőlény, aki bent volt és szétszéledtek az egész föld színén, hogy újból benépesítsék azt.

 

Chám – RO”ma : ROMA – „ARANYKA” („Szépmező Szárnya”)

története :

 

Nóé (az „Öreg Puszta”) hozzákezdett a földműveléshez az özönvíz után.

Fiainak feleségei pedig gyönyörű gyermekeket szültek ez-idő alatt és közben végezte mindenki a maga dolgát.

Nóé szőlőt is ültetett és a beérett termést leszüretelve, bort erjesztett a szőlő kipréselt levéből.  Ezt a bort megitta és megrészegedett tőle.  Részegségében elálmosodott és bement a sátrába, hogy ott kialudja mámorát és kijózanodjon.  Alvás közben kitakarózott és mert ruha nélkül, meztelenül aludt, így szemérmetlenné vált sátra belseje, meztelenségének látványa miatt.

Ebben az időben Chám-nak (nevének jelentése: Szépmező Szárnya) , már négy gyermeke született, születési sorrend és név szerint: 

1./ Kús(Tana), 2./ Miczráim, 3./ Pút , 4./ Kanaán.

 

Chám , apjának(Nóénak) sátrába bement, mert szeretett volna apjával beszélni és meglátta apjának meztelenségét. Ekkor az helyett , hogy apja meztelen testét betakarta volna

 

7.oldal

egy arra alkalmas takaróval és hallgatott volna róla mindenki előtt, nehogy megsértse Arany Apácska - Isten Törvényét a Szülő iránti Tiszteletadás kötelességének tekintetében, elmondta testvéreinek apjuk szemérmetlenségét. Ezzel megszegte az Isteni Törvényt és így , a törvényszegés büntetését vonta magára. Az Isteni Törvény megszegésének büntetése :  Halál .   Sokféle halálbüntetés létezik és ennek megválasztása , a sértett fél joga és kötelessége, mert ha nem teszi meg , akkor Őrá is ugyan-az a büntetés vár , de már a "jogutód-Bírótól", aki elítéli mindkettőjüket.

 

Nóé (az Öreg Puszta) , így ítélkezett szeretett fia földi életének megmentése érdekében :

 

Zsidó-Tóra/Mózes Első könyve: 9.felyezet, 24.rész : …”És fölkelt Nóé az Ő borából s megtudta , mit tett neki kisebbik fia.  És mondta : Átkozott legyen Kanaán, szolgák szolgája legyen testvéreinek.  És mondta : Áldott legyen az Örökkévaló Isten, Sém Istene , és legyen Kanaán szolgájuk nekik.  Tág határt adjon Isten Jáfetnek s lakjon Sém sátraiban és legyen Kanaán Szolgájuk nekik.  És élt Nóé az özönvíz után háromszáz és ötven évet, azután meghalt. És voltak életének napjai összesen : Kilencszáz és Ötven év ;

 

Amikor ez megtörtént , akkor már az özönvíz óta eltelt : 300-év.  Kanaán , Chámnak legkisebb és egyben Negyedik gyermeke volt.  Ezzel a halálos ítélettel megkímélte ugyan Nóé a fia és fia-családjának  fizikai értelemben vett életét , de a jövő kilátástalansága miatt , gyakorlatilag élő-halottá tette „Őket.

8.oldal

Nem közvetlen a bűnös-apát sújtotta az átok ítéletével , hanem Kanaán nevű , 4.-gyermekét .

Tehát az átkos-ítélet Kanaánra és leszármazottjaira lett érvényes.

 

Ezzel az ítélettel Chám(Szépmező Szárnya) és  1.-2.-3.-szülöttei életét ugyan megkímélte Nóé(Öreg Puszta) , de Kanaánhoz fűződő jogait elveszítette , illetve a gyermek életét teljesen tönkre tette.

Kanaán nem kaphatott a föld színén egyetlen talpalatnyi földet sem , hogy azt megművelje , vagy jószágot tartson rajta , esetleg vadászhasson , hogy éhen ne vesszen. Teljesen ki lett szolgáltatva minden egyes családtagjával együtt a testvérei kénye-kedvére. Még magánéletét sem élhette , mert azt is elveszítette ezzel az ítélettel. Egyedül , csakis a puszta fizikai lét lehetősége maradt meg számára , és az is a testvérei kezébe lett helyezve korlátlanul. Akkor evett ezek után , amikor a testvérei adtak neki élelmet , mert azt sem birtokolhatott , hisz nem volt lehetősége tárolni sem , mert az a darabka föld sem lehetett a tulajdonában , amin éppen „pillanatnyilag ácsorgott. Így-hát gyakorlatilag , mentálisan , teljesen megsemmisült , leszármazottaival együtt.

Szépmező Szárnya nézte és csak nézte a családtagjait , gyönyörű feleségét , gyermekeit , „Ők pedig rászegezték tekintetüket és szemük pillogásával kérdezték tőle ;  -…mit tettél velünk …?        Chámnak a szíve szakadt meg a történtek következményei miatt és Az  Örökkévaló Arany Apácska Istenhez fordult segítségért.

9.oldal

Chám így imádkozott :    „ … Arany Apácska , én a hibámat beismerem , de ezt a büntetést képtelen vagyok elviselni a családommal együtt. Inkább vedd el az életünket . Mert így ebben a Szégyenben élnünk lehetetlen és nem akarja egyikünk sem.

Isten így válaszolt Chámnak :    „ … Szépmező Szárnya , gyönyörű gyermekem , az Én Törvényem-szerint egy Hősnek segíteni kell az árvák sorsán. Én , ezért , téged örökbe fogadlak , mert a földi Édesapád téged a gyermeked(Kanaán) kitagadásával , de a te tetted miatt tagadott ki a családjából , ezáltal az Ő” számára Te is meghaltál és „Ő is meghalt a ti részetekre. Így lettetek  „Ti árvák a szó , szoros értelmében.

 

Mától kezdve Én , Arany Apácska , vagyok a Te Mennyei Édesapád és minden leszármazottaidé , és ezúton elveszem a te földi apád által adott nevedet , mivel már nem  „Őhozzá tartozol , ezért mától kezdve a te Új Családi Neved , az „Én :

ARANY – RO” nevem után  ARANYKA - ROMA”  Legyen.

 

Azért  „Aranyka , mert az „Arany családnév jelzi az Én Isteni Családom , született Isteni személyekből álló tagjait. Te pedig mától kezdve ugyan teljes jogú tagja vagy a családomnak , de a származásod „alsóbb-rendű , mint a családom tagjaié , mert nem közvetlenül származol a családomból , hanem „Közvetve.

Ezért az Arany szó kicsinyítőképzős mását kaptad nevedül , hogy a rend és igazság ne csorbuljon ebben az esetben sem.

 

 

10.oldal

Tested bőrszínét pedig az „Én és Családom „bőrszínéhez igazítva átváltoztatom , Arany-színűre , hogy mindenki , aki csak megpillant téged , tudja meg azonnal , hogy Arany Apácska gyermekével áll szemben.

 

Az Isteni „bőrszín , az megegyezik a  „Színarany ragyogó sárga színével .  Mivel te csak „Aranyka vagy , ezért a te bőröd Aranyszínét is a nevedhez hasonlóan változtatom , a családomban elfoglalt helyedhez igazítva , az Arany szín „sötétebb „Arany-Barna árnyalatával látom el. A többi embernek a világosabb „Arany-Fehér  bőrszínt adom , mert  „Ők egyenrangúak egymás között és így nem kell Őket megkülönböztetnem egymástól , Nóé kívánsága szerint…”

 

Tehát ez volt a Roma név rövid története !

 

Elterjedt viszont egy másik „elnevezése ennek a Roma népcsoportnak, nevezetesen, a „Cigány”-elnevezés, amit szintén megvizsgáltam, a következő eredménnyel :

 

CIGÁNY –szó eredete : Német - Bajor  ,

jelentése :   „ Csavargó Tolvaj „ 

 - rosszindulatból  „ragasztott  gúnynév !

Története a következő :

A Nagy Roma Birodalom idején (Attila uralkodása alatt) nevezték így egymás-közt a világuralom birtokosait megszemélyesítő Hunokat és a később helyükre lépő Magyarokat a környező Germán népek, valamint az összes

11.oldal

leigázott és behódolt népcsoport a saját nyelvének megfelelő , de ugyanezt jelentő megnevezéssel.  Ennek kiváltó oka , a leigázottságban élőkre kivetett adók és elszenvedett fosztogatások következtében fellépő igazságérzetük keltette aktív gyűlölet volt a hatalmon lévőkkel szemben.

 

Egyértelműen írják le a korabeli történetírók , hogy a Hunok és Magyarok társadalmát ,

egy úgynevezett :  Demokratikus Diktatúra alapján működő rendszer vezette.  Ennek az egyszerű és igazságos rendszernek a felépítése a következő volt :

 

Az egyéni családok vezetői az életkoruktól és élettapasztalatuktól függően , a családtagok által megválasztott, mindenkori legrátermettebb és legbölcsebb férfiak voltak.  Ezek a vezetők , a  „VAJDA” – címet viselték.

A Vajdák pedig szintén a „fentiek szerint választottak maguk közül egy központi vezetőt egy-személyben , aki a   „FŐVAJDA” – címet viselte.

 

A  Vajdák és  Fővajdák megválasztásuktól kezdve , Határozatlan ideig bírhatták a rájuk bízott hivatalt , mert csak akkor váltották le őket megválasztóik , ha munkájukkal nem voltak megelégedve.

 

Ez a Demokratikus Diktatúra , természetéből adódóan egy olyan összetartó erőt kölcsönöz a „benne élők számára , hogy szó szerint egyetlen családban munkálkodik mindenki , aki

12.oldal

önszántából és meggyőződésből veti alá magát , egy olyan ember akaratának , akiről tudja , hogy csak jót akar és cselekszik a népe számára. 

Itt nincs visszahúzó erő , csak központi akarat és a nép Önzetlen – Hősies szolgálata , megosztottság nélkül ,  „oda – vissza”  alapon.

A mai Magyarország területén , a hagyományőrző Roma családok még mindig „ezt a hivatalt” működtetik sikeresen , mert akik ennek a hatalomnak védelme alatt élnek , azoknak a létbiztonsága kiegyensúlyozottabb , mint a kívülállóké.

 

Hova lett a mai közéletből „ez a társadalmi rend  ? ..... és ma már miért csak kizárólag a Roma közösségekben lehet ezt megtalálni ?

Mert ezek a Roma rasszjegyek egyediségét tükrözik  és minden más népnek is megvannak a saját rasszjegyei , ami alapján be lehet azonosítani  „Őket.

A mai Magyarországot ugyan többségben magyar állampolgárok lakják és irányítják , de genetikailag a Hun és Magyar néphez semmi közük , mert „Azok a fenti megállapításokkal alátámasztva a Roma népközösséget képviselik a mai napig.

 

A nem Roma emberekből álló Magyarország államhatalmi rendszerében munkálkodó személyek ezért használják a saját rasszjegyeikhez illő és mentalitásukkal egyező társadalmi formákat , amióta egy hazaárulásra hajló és arra sikeresen rábírt Fővajda- családot felhasználva átvették a hatalmat , az

13.oldal

ország felett és bírják a mai napig , az eredeti , vérszerinti :

Hun – Magyar Roma népet elnyomva .

 

Ennek a története a következő :

Amikor Álmost Fővajdának választották a Vajdák Tanácsában , (azt a hibát követték el , hogy a Hagyománynak hátat fordítva , miszerint a Fővajdaság csakis kiérdemelhető és nem örökölhető , ugyan úgy , mint a Vajdaság ) , hogy családját jelölték meg a mindenkori fővajdaság hivatalának birtokosává. Az akkori Vajdák ezt egy mágikus szertartással (Transzcendentális Mágia) „pecsételték meg” , amit ma „Vérszerződés” –néven említ a történelem a mai magyar nép köztudatában.     Ez a „Szerződés , 5-pontból állt, a következők szerint :   

 

Idézet , Anonimus > Gesta Hungarorum című művéből :

„ … az eskü első szakasza így hangzott :  Hogy ameddig az Ő életük , sőt az utódaiké is tart , mindig Álmos Fővajda ivadékából lesz a vezérük.

 

…második…:  Hogy ami jószágot fáradalmaik árán szerezhetnek , mindegyiküknek része legyen abban.

 

…harmadik…:  Hogy azok a Vajdák , akik tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká , sem Ők maguk , sem fiaik soha , semmi esetre ki ne essenek a Vajdák hivatalából és az ország vezetőségéből.

 

14.oldal

…negyedik…:  Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a Fővajda személyéhez , vagy egyenetlenséget szítana Fővajda és rokonai között , a bűnösnek vére omoljon , amint az „Ő vérük omlott az esküben , melyet Álmos Fővajdának tettek.

 

…ötödik…:  Hogyha valaki Álmos Fővajda és a többi vajdák utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni , örök átok sújtsa .

 

Ennek a Hét Férfinak a neve volt : Álmos , Előd , Kend , Ond , Tas , Huba , Tétény … „

 

Ezt a Vérszerződéses – Esküt , Álmos családjából származó , Géza nevű Fővajda szegte meg és az árulását saját , Vajk nevű fia teljesítette be azzal , hogy nem a jog-szerint következő Koppány nevű Fővajdának adta át a Fővajdai Hivatalt és Hatalmat , hanem idegen ellenséggel szövetkezve  , erőszakkal ragadta magához az ország vezetését , a Vajdaság hivatalát eltörölve , az „Őt segítő ellenség államformáját átvéve és saját Roma testvéreinek vérét kiontva , akik nem voltak hajlandóak az árulásban részt venni , mert hűségesen és Hősiesen ragaszkodtak Őseik Szent Esküjéhez , ami rájuk nézve is kötelező jelleggel bírt.

 

Ezután az árulást megpecsételve eldobta magától a  Roma Vajk nevet , ezzel megtagadva Ősi „Isteni-családját  és felvette helyette az árulás zálogaként , az ellenség által neki adományozott  „István –nevet valamint államrendjét , a

15.oldal

népelnyomó és kizsákmányoló királyságot.

Így veszett el a Roma – Világbirodalom : az „Őt ért árulás és az abból következő átok beteljesülése következtében.

 

István, a nemzetárulás beteljesítése folytán , az „Őt követő Roma híveit maga köré gyűjtve és az Idegen – nemzetiségű ellenséges katonákkal szövetkezve , túlerőre tett szert az „Igaz-hitű Romákkal szemben , így mészárolta le mintegy : 10.000.000, Tíz-millió Roma honfitársát és telepített be helyettük : 15.000.000, Tizenöt-millió Nem – Roma idegen nemzetiségű ellenséget , akik azonnali Magyar Állampolgárságot kaptak teljes jogkörrel , de több kiváltsággal , mint az itt élő , vér szerinti , Hun – Magyar Romaemberek.  …és ez azóta sem változott…

 

ROMA-családfa , az Elsőszülötti jogrend szerint :

1./ Az Örökkévaló  ARANY APÁCSKA  Isten

1./2. :  Hadak Ura – Jézus Krisztus Isten

2./ NÓÉ (AZ Öreg Puszta , Isten „Alkotott Gyermeke )

3./ ROMA (Aranyka ,”volt-Chám , Szépmező Szárnya )

4./ Roma TANA („volt-Kús )

5./ Roma NEMERE („volt-Nimród )

6./ Roma HUNOR

7./ Roma BÓR

8./ Roma DAMA

9./ Roma ÉRD

10./ Roma KELED

11./ Roma BENDEGÚZ

 

16.oldal

 

12./ Roma KEVE

13./ Roma BUDA

14./ Roma ATTILA (kard-párbajban megölte Budát)

15./ Roma CSABA

>>> 

16./ Roma MAGYAR (Roma HUNOR ikertestvére)

17./ Roma KÁL

18./ Roma FARKAS

19./ Roma ETÉJ

20./ Roma ED

21./ Roma ÜGYEK

22./ Roma ÁLMOS

23./ Roma ÁRPÁD

24./ Roma GÉZA (elárulta a vérszerződést)

25./ Roma KOPPÁNY (Géza árulásának vértanú áldozata lett)

26./ Roma VAJK (Géza árulásának megtestesítője, Koppány gyilkosa , a nemzetárulás véghezvivője , az árulás zálogaként felvette az : István – nevet és ezzel megtagadta a Roma-családot…)

 

… az Egyenes-ági öröklés mindkét ágon megszakadt , Halálos Átkok beteljesülése miatt , ez vetett véget a

ROMA – VILÁGBIRODALOM

életének …

 

 

 

17.oldal

Ezt tudom ebben a tömör jelentésben összefoglalni és kezeskedhetem érte , hogy ezek az adatok , amiket itt közöltem , megtalálhatók bárki számára a jelenlegi Magyar Nemzeti Könyvtár , Országos Széchenyi Könyvtárában , Budapesten a Budai Királyi Várban …

 

Ima(kérés) , Istenhez :

„ … Isten , áld meg a Romát , jó kedvel , bőséggel ; nyújts feléje védő kart , ha küzd ellenséggel !

Balsors , akit régen tép , hozz reá víg esztendőt ; megbűnhődte már e nép , a múltat s jövendőt … „

„ … Ámen … „

 

… és most itt van a helye a következő kérdésnek :

… sohasem lesz kiút ennek a Romanépnek az elátkozott helyzetéből … ?

De , Van Kiút !

A Hunok és a Magyarok hatalmának is egy Átok vetett véget !

 

A Hunoknál Attilát átkozta el Buda-felesége , mert Attila megölte testvérét –Budát  és az átok , „szó-szerint” teljesült be , maradéktalanul , mert nem tettek ellene semmit … ! … azért halt meg Attila úgy-ahogy , illetve semmisült meg Birodalma , az Átok szerint -(Fekete István: Mondák könyve,11.-rész ,”Buda Halála”)

 

A Magyaroknál pedig a vérszerződés átka teljesült be „szó-szerint” , mert a szerződő felek Így rendelkeztek .

18.oldal

Nincs ebben semmiféle felesleges Misztikum  ! ! !

… csak meg kell érteni , hogy mi is történt itt valójában …

 

Az Átkok , egy úgynevezett ;  „ Transzcendentális Mágia „ 

szerint működnek .

 

A  „Transzcendentális”  -szó jelentése :

Tapasztalattól függetlenül létező és a természetben eleve meglévő dolog .

 

A  „Mágia”  - szó jelentése :

Természetfeletti Hatalmak befolyásolására végzett szertartások Titkos – Tudománya .

 

Tehát , ha véget szeretnénk vetni ennek a jelenleg is még érvényben lévő átkos helyzetnek , akkor mindkét átkot semlegesíteni kell , sőt , még azokat az Átkokat is , amiről még nincs tudomásunk , mivel ezeknek az átkoknak a természetéből adódóan nem kell nyilvánosság ahhoz , hogy működjenek és céljukat elérjék …

Ezért „MINDEN ÁTKOT „  - semlegesíteni kell , egy „arra megfelelő szertartással és egy ÚJ SZERZŐDÉST KELL KÖTNI , szintén az „odaillő szertartás segítségével , hogy a múltat lezárva , a jövőterveit a nép hibátlanul tudja majd megvalósítani .

Ehhez kell a „mai Roma nép” tevőleges akarata , hogy a „nép „ráutaló magatartása folytán” ( egyéni és közös imába foglalással kérni a segítséget…)  Isten elküldhesse hozzájuk az

19.oldal

egyik  Beavatott Transzcendens Mágus Papját , egy úgynevezett :   RASAJ   - személyében , hogy a szertartásokat elvégezze és „azok működni tudjanak …

 

„… ne aggódjatok , ti csak kérjétek imáitokban és ha a tanítvány készen áll , akkor a mester önmagától megjelenik…    „… Szentírás …”

 

Az átkok megszűnése után , már gyerekjáték lesz a régen áhított :  „Roma – Integráció” , mert eltűnik a háttérből az a negatív romboló erő , amelyet a régi átkok működtettek és megakadályozták a Roma nép békés együttélését a

nem - Roma emberekkel együtt.  Ismét testvérként fognak egymásra nézni a ”különböző emberi családok” 

 

„ … a Roma név megint szép lesz , méltó régi nagy híréhez és mit rákentek a századok , lemossuk a gyalázatot … „

                                                                           „…ISTEN Üzenete…”

 

Ezek után pedig élhet majd Testvérként az egész Világon :

az Összes – Ember , mert csak egyetlen család lesz , az Isten által megáldott és egyesített :  „ ARANY - EMBER „ CSALÁD !!!

 

„ … Ámen … „

 

Kívánok hozzá sok sikert és ha van még kérdésed , küldj egy E-mailt :   pinterrasaj@gmail.com

                      Pintér   István   Zsolt

20.oldal

A Szerző   Összefoglaló   Utószószava :

 

a HUN és MAGYAR rasszjegyek tömör felsorolása a Hiteles történetírókszerint :  

  • Barna bőrszín
  • Fekete színű szemek
  • Fekete hajszín
  • Társadalmi felépítésük : a DEMOKRATIKUS DIKTATÚRA alapjain nyugszik (Vajda-ság intézménye)
  • Valláskultúráik középpontjában álló tudatuk szerint ,

 az Isteni Családhoz rokoni szinten való közvetlen hozzá-tartozásuk szerepel (Isten örökbe-fogadott gyermekei)

  • Temetkezési kultúrájuk szerint „ Időt álló és Rejtett hajlékot” építenek az elhalt személy húsvér testének  és vagyon-tárgyainak részére , hogy a hitük szerinti Isten által „Nekik” - megígért örökéletre való végítéleti feltámadás után , ismét hasznukra lehessen a megújult test és a vagyon egyaránt (lég és vízmentesen záró „örökéletű” kőkripták)
  • Istenük bolygója a NAP és Földi anyagmegtestesítője az ARANY (a „Nap-gyermekeinek”-vallják önmagukat)
  • Eredetileg  „Sátorlakó-vándornépek”

 

A Fentiekben felsoroltakkal a világunkban élő népcsoportok közül Kizárólag a ROMA-nép egyezik meg ;  MARADÉKTALANUL !!!

 

21.oldal

Tehát az eredeti HUN és MAGYAR az a „mai ROMA” -nép !!! Zsidó Tóra-Biblia: Mózes Első-könyve,10.-rész/6-20.-vers

CHÁM fiai pedig :    Kús , Miczráim , Pút  és  Kanaán.    

Kús fiai: Szebá , Chavíla , Szabta , Ráema és Szabtekhá ;  Ráema fiai pedig : Sebá és Dedán.  És Kús nemzette Nimródot ;   „Ő kezdett lenni hős a földön. Ő volt a vadászat hőse az Örökkévaló-Isten előtt ; azért mondják: „Mint Nimród , a vadászat hőse , az Örökkévaló előtt.   Volt pedig birodalmának kezdete: Bábel , Érekh , Akkád és Kalné; Sineár országában ; ebből az országból ment ki Assúrba és építette Ninivét és Rechóbót-Irt , meg Kélachot és Részent , Ninive és kélach között: az a nagy város.   Miczráim pedig nemzette Lúdiumot , Anámimot , Lehábimot és Naftúchimot , Patrúszimot , meg Kaszlúchimot a-honnan származtak a filiszteusok , és Kaftórimot.  Kanaán pedig nemzette Czidónt-elsőszülötjét és Chétet , és a Jebúszit , az Emórit , a Girgásit , a Chivvit ,  az Arkit és a Színit , az Arvádit , a Czemárit és a Chamátit ; az-után elszéledtek a Kanaáni családjai. És volt a Kanaáni határa  Czidóntól , Gerár felé Azzáig , Szodoma , Gomorrha , Adma és Czebójim felé Lésáig.                                                               Ezek Chám (a ROMA –nép) fiai családjaik szerint , nyelveik szerint , Országaikban népeikkel ”.                            

22.oldal

Nimród nemzette Első-szülött ikerfiait :  Hunort  és  Magort , tőlük származnak a Hunok és Magyarok , a-kiknek  ősapjuk : CHÁM -(Szépmező Szárnya -(az „Első – ROMA”) volt a fenti felsorolás szerint , ami valós és igaz.

 

 

II.-könyv :  / 1.oldal

 

A

VILÁGBÉKE EVANGÉLIUMA

RÁSÁJ PRÓFÉTA KÖNYVE

ISBN : 978-963-08-6470-1

 

... a mai időkben az "én-idegen" vallási rendszerek elveszítik már a népre gyakorolt befolyásukat. Az emberek olyan "Ön-megvalósító" vallásra vágyakoznak, amely nyugalmat ad szívüknek. Tanácstalanok és keresik az igazságot, szívük tele van fájdalommal...

 

2.oldal

... A földön élő nép nagy tömege a halált rettegett titoknak tartja és mögötte bizonytalanságot , homályt érez.

Szomjazzák Az Élő ISTEN ismeretét és bizonyságot keresnek a síron túli világ felöl.

Az egész emberiség szívből feltörő fájdalmas kiáltása az , ami századok távlatán át , a Próféta fülébe jutott.

Vigasztalanul ülnek az emberek a halál gondolatának árnyékában és  sóvár szemekkel tekintenek az Élő Igazság megismerésének lehetősége felé.

Ez-idáig még alkalmatlanok voltak a felismerések tömeges befogadására , de Most eljött az ideje , hogy a tudatlanság homályát feloszlatva a jövő titka megvilágosodjon …

                                         „  RÁSÁJ  „

 

Egy Samáriai ROMA-asszony megkérdezte Jézust :

„… Uram ,látom,hogy próféta vagy.

A mi atyáink ezen a hegyen tisztelték az Istent,ti pedig azt mondjátok,hogy Jeruzsálemben van az a hely,ahol Istent tisztelni kell.”

… „Jézus így válaszolt :

„Hidd el nekem asszony ,hogy eljön az idő,amikor nem is ezen a hegyen,nem is Jeruzsálemben tisztelitek az Atyát.

Ti Romák azt tisztelitek,akit nem ismertek,mi Zsidók azt tiszteljük,akit ismerünk,mert a megváltás a Zsidók közül érkezik.

De eljön az idő és az „Most”- van,amikor az igazi tisztelői lélekben és igazságban tisztelik az Atyát,

mert az Atya is ilyen tisztelőket keres magának.

3.oldal

Az Isten Lélek és akik tisztelik Őt, azoknak lélekben és igazságban kell tisztelniük.

Az asszony így felelt :

„Tudom,hogy eljön a Megváltó, akit Krisztusnak neveznek és amikor eljön, megtanít nekünk ezekről a dolgokról mindent.”

Jézus ezt válaszolta neki :

„Én Vagyok Az , A Megváltó , Aki veled beszélek …”

„János Evangéliuma: 4.-rész.”

 

 

RÁSÁJ próféta elhívása:

Hadak Ura Jézus Krisztus Isten által készített és Attila Hun Fővajdának sírjába temetett:

  Hatalom Kardja felett álltam és a jövőmről gondolkodtam , magamban csendesen Istenhez Imádkozva, hogy mutasson nekem utat a jövőmet illetően, hogy kellően tudjam Őt segíteni.

Körülöttem Római Katolikus ünnepet tartottak az emberek és imáimra azonnal érkezett a válasz.

2009.év , December hónap , karácsony-ünnepén , egy Római Katolikus lelkész lépett hozzám és

a kezembe nyomott egy több lapból álló papírkártya csomagot úgy,hogy a lapok írott részét ne láthassam.

„… húzz egyet belőle ! ,mondta , és ha megfordítod a kihúzott lapot , megláthatod rajta , hogy milyen sorsot szán neked Az Isten , az elkövetkező jövődben …”

A kártyán ez állt :

4.oldal

„Ézsaiás próféta könyve: 45.-rész”

Ezt követve önmagamban-némán befejeztem imámat , megköszönve Istennek az útmutató választ és elsiettem a szobámba a bibliámért,hogy az említett részt átolvasva értelmezni tudjam az üzenet lényegét.

Amint olvasni kezdtem , azonnal átjárt , egy hatalmas lelki nyugalom és lelki erő,úgy,hogy a szívemben szorító érzés támadt, a szememből pedig könny csordult ki , lefolyva végig az arcomon,amikor a szövegből megértettem,hogy isten elhívást adott nekem a Próféták munkájára , Az „Ő-akaratának tolmácsolására az emberek felé.

 

„Gondolati látomásban” közölte velem elhívatásom minden részletét,a „fenti” Bibliai-idézeten keresztül,ami szó szerint így hangzik :

„… jól figyelj rám,mert most megértesz mindent, amit közlök veled. Az Én nevem: Hadak Ura Jézus Krisztus Isten .

Én Vagyok az Egyetlen Igaz Élő Isten Elsőszülött Fia. Én Születtem meg emberként a földön Édesapám Dicsőségére , hogy megváltsam a világot a bűnök büntetése alól.

Én beszéltem a Samáriai Roma-asszonnyal és Én Váltottam meg Véremmel a Világot a Bűnök Halál- Büntetése alól.

János Evangéliuma: 4.-részében leírtak szerint tettem közzé a Roma Nép számára , hogy mi az , amit rájuk bízok majd feladatként , ha eljön az idő a világ felébresztésére , Istenük hívó szavának hirdetésére az egész világ számára.

Azért választottam a Roma népet,mert jelenleg Ők a legelesettebb és leggyengébb , leg-szervezetlenebb ,

5.oldal

legárvább nép a világon , illetve közvetlen Rokoni kapcsolatok vannak , amik összekötik Őket az Én Isteni Családommal is, ezért rajtuk keresztül mutatom meg Isteni hatalmamat a mostani világ végidejében !

Téged pedig , akit sokszorosan megpróbáltam eltéríteni Istenszeretetedtől , Te pedig mindvégig kiálltál igaz-hited mellett: RÁSÁJ –néven küldelek , hogy kihirdesd a Roma nép elhívását, az Én Törvényerejű Akaratom közzétételére.

 

Legyen mától kezdve minden ember: Isten papja, Önmaga tanítására és képviseljen Önmagában mindenki egy Egyéni Egyházat a maga saját élettapasztalatain alapított hitvilágával , ami szent és sérthetetlen legyen mindenki számára.

Alapítson mindenki Önmagában egy

SZABADKATOLIKUS EGYHÁZ –at,

azt nevezze el, adjon neki Nevet saját szíve-lelke sugallata szerint és kössenek egymással szövetséget, legyen a szövetség neve :

 LÁSOJ DEVLA szabadkatolikus egyházak szövetsége ;

így támogatva egymás egyéni fejlődését...          Ámen                  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 1
Heti: 4
Havi: 39
Össz.: 4 879

Látogatottság növelés
Oldal: Hogyan működik a HuPont.hu weboldalszerkesztő és honlap?
TURUL - BIBLIA Hiteles Szent ROMA Történelem 1-2.könyvek... - © 2008 - 2019 - szent-roma-tortenelem.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: roma araranyka - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »